kungfu.no er informasjonskanalen fra stilart til alle Hiep Vo Mon medlemmer   Hiep Vo Mon Kungfu
e-post: hvm@kungfu.no


     

Svartbelter: VIKTIG INFO VEDR. INSTRUKTØR LISENS I HIEP VO MON KUNGFU

Fra 01.10.2014 må alle instruktører har lisens for å kunne undervise Hiep Vo Mon Kungfu. Lisens vil bli registrert i databasen hos Hiep Vo Mon Kungfu.

Lisens må fornys hvert år og klubbstyret må sørge for at deres instruktører er godkjent ved å melde dem på svartbelteseminar. Seminarene vil bli satt opp en gang om høst og en gang om vår. Tidspunktet vil bli annonsere senere og påmelding er bindende. Instruktørkandidater/SB som ikke har tatt instruktørkurs tidligere må meldes til det årlige instruktørkurset, planlagt uke etter Påske hvert år. Tidspunktet for årets kurs vil bli annonsert snart.

Vær oppmerksom at kun godkjente instruktør kan bruke instruktørdrakt; svart overdel med rød kant. Uten lisens er man ikke godkjent, må tas i bruk den vanlige tradisjonelle svart overdelen og kan ikke holde trening alene. Kan fungere som hjelpeinstruktør sammen med en godkjent instruktør.

Vedr. trenerkurser i regi av Kampsportforbund, må klubben selv påmelde sine instruktører slik at til en hver tid har klubben en godkjent trener1, 2 eller 3 tilstede under trening, oppfyller krav fra Kampsportforbund og forsikringsselskap.

  Oslo Kungfu Klubb
Konghellegata 3
0569 Oslo
e-post: oslo@kungfu.no
   
  Gjøvik Kungfu Klubb
Fjellhallen, Heimdals gate 2
2821 Gjøvik
e-post: gjovik@kungfu.no
   
  Eggedal Kungfu Klubb
Eggedal skole
3359 Eggedal
e-post: eggedal@kungfu.no
     

Svartbelter: Høst-seminar, vår-seminar og instruktørkurs

Det vil bli satt opp årlig 3 begivenheter for instruktører og svartbelter; høst-seminar (september), vår-seminar (mai) og instruktørkurs (mars/april) i regi av Hiep Vo Mon Kungfu.

For instruktører er det obligatorisk å være med enten høst- eller vår-seminar for å forny lisens. Kan også være med på det årlige instruktørkurset hvis tidspunkt for seminarene passer ikke.

For svartbelter som ikke har vært på instruktørkurs må meldes til kurset i april. Inntil de har fullført og har fått lisens kan de fungeres som hjelpeinstruktør sammen med en godkjent instruktør.

Seminarene og instruktørkurset er bindende siden det er gratis og inkludert mat/drikke.
   
     

Alle medlemmer: Vedr. graderingsavgift for medlemmer

Fra og med neste gradering skal graderingsavgiften betales til Hiep Vo Mon Kungfu, kontonr. 1206.16.65046, når graderingslisten er klar.

Avgiften vil gå til belter, registrering og arrangement som seminar, kurs for høybelter/svartbelter.

   
     

Alle medlemmer: SOMMERLEIREN 2014 – GJØVIK

Året sommerleir vil bli arrangert av Gjøvik Kungfu Klubb.
Tid: fra fredag 13 juni til søndag 15 juni med gradering.
Sted: Skrinnhagen skole i Biri.
Overnatting: kr. 200,- pr. utøver for hele helgen, betales av hver klubb ved ankomst.
Mat: Hver klubb må selv arrangere innkjøping av mat. Det vil bli satt opp grill på lørdag til felles bespising.
Transport: Hver klubb må selv organisere transport fra og til leiren.

Graderingsavgift: kr.500,- opptil grønt, kr.600,- opptil brunt 10.cap, kr.800,- for svartbelte og DAN gradering. Avgiften skal samles og settes inn i god tid før leiren på stilartens konto 1206 16 65046, Hiep vo Mon Kungfu.
   
     

Svartbelter: Instruktørkurs 2014

Tid:   Lørdag 26 april 2014, kl. 10 – 16
Sted: Aikikan Oslo, Konghellegata 3, 0569 Oslo
Husk å ta med skrivesaker + treningsdrakt/drikkeflaske. Lunsjen er inkludert for alle deltagerne.
Påmelding sendes til hvm@kungfu.no innen torsdag 24 april.

   
     

Oslo Kungfu Klubb - Lokal og treningstider

Konghellegata 3
0569 Oslo

Senior og høybelter trener tirsdag og torsdag 19:45-21:15
Kids trener fredag 17:00-18:00
Junior trener fredag 18:00-20:00